Bloggen om olika livsstilar

Vi människor är olika och vi har olika livsstilar. Den här bloggen är ämnad att beskriva olika typer av livsstilar som finns. Då det finns väldigt många livsstilar hinner jag tyvärr inte beskriva alla, men här kan du åtminstone läsa om några mycket förekommande livsstilar.

Vad är en livsstil?

En livsstil handlar som namnet antyder om hur man väljer att leva sitt liv. Ska jag studera, ska jag arbeta och vad ska jag göra på min fritid? Vem vill jag ha som partner och vilka värderingar vill jag basunera ut för världen? Det är frågor som de flesta unga personer ställer sig, men faktum är att många gör omvälvande beslut även i medelåldern och senare. Att leva är att vara föränderlig, och det är många som ser positivt på det. Att ständigt rulla i samma hjulspår är idag inget som lockar ungdomar i allmänhet. Förr föddes man och levde på samma ort livet ut men idag är det oftast inte alls så.

Många livsstilar är likartade

Låt oss säga att du är filmkritiker eller musikrecensent. Egentligen måste du då vara insatt även i det andra området för att bli framgångsrik. Du kan inte vara filmkritiker och recensera en film med framgång om du inte vet något om vem som gjorde musiken till filmen. Likaså kan det vara bra för trovärdigheten om du vet att musikern Johnny Depp också är en skådespelare. Faktum är att många skådespelare också är musiker eftersom de bägge är artistiska yrken där man ska vara trovärdig och passionerad inför en publik.