Relationer

Relationer kan se ut på många olika sätt men det viktiga är att ha en stor acceptans för varje enskild individs rätt att välja partner efter eget tycke. Det gäller oavsett om vederbörande är hetero-, homo-, bi-, trans,- eller pansexuell. Sverige är på många sätt ett föregångsland beträffande just acceptansen för alla sorters relationer. 2009 tilläts för första gången samkönade äktenskap i Sverige och Svenska Kyrkan.

Vad är en relation?

Relationer kan delas in i professionella och personliga relationer. En professionell relation är exempelvis en sådan mellan en chef och en anställd. En personlig relation binds mellan exempelvis en man och en kvinna i ett kärleksförhållande. En relation kan också handla om ren vänskap. Begreppet är brett och på något sätt har varje människa en relation till vem som helst. Vi utbyter dagligen tjänster och varor mellan varandra, vilket innebär att en läkare inte bara är sin yrkesroll utan även en far/mor, en konsument eller varför inte en hobbyfotograf.

Hur bildar man relationer med andra?

När det kommer till att hitta kärlekspartner eller en ny vän så görs det ofta i sociala sammanhang som i skola, yrkesliv eller i mer lediga sammanhang som på ett diskotek, ett tåg eller någon annanstans. Oftast börjar man prata om något för att sedan försöka hitta likheter med varandra. Faktum är att igenkänningsfaktorn är mycket viktig, om man delar intressen har man oftast mycket att prata om. Det kan exempelvis handla om hur man tränar bäst eller hur man påtar i trädgården under sommaren.

När det kommer till att hitta en kärlekspartner ser man i större utsträckning till den andres utseende, det vill säga om personen bedöms vara attraktiv. Det är för många också viktigt med åldersskillnaden, om den andra är för ung eller gammal för att det ska kännas lockande att bilda ett förhållande.

Att bilda relationer kan vara både lätt och svårt men mycket handlar om ens egen inställning.