TV

Teven, eller TV:n som det oftast skrivs, som är en apparat som inhämtar ljud och ljusvågor genom satellit eller kabel.

Själva skapandeprocessen

För att du ska kunna nås av innehållet som syns på teven måste först innehållet skapas och sedan distribueras. Innehållet skapas genom att filmkameror spelar in vad som sker i exempelvis en tv-studio eller utomhus i förslagsvis en park.

I TV-sammanhang skiljer man mellan livesänd och inspelad sändning. I den livesända sändningen så förs innehållet som spelas in i kameran direkt till din tv via satellit. Det är dock inte helt livesänt eftersom det är några sekunders fördröjning av förklarliga skäl. Oftast sitter en granskande redaktör som noggrant följer vad som sker och kan stoppa sändningen om något oväntat och allvarligt skulle ske.

Den inspelade sändningen är mindre autentisk då många omtagningar kan göras (och görs flitigt i många program). Oftast behöver inte deltagarna anstränga sig lika mycket heller, i livesänd tv måste du vara helt fokuserad om du inte ska göra misstag som direkt syns för tittarna.

TV i Sverige

Svenskar gillar att titta på TV, det var dock betydligt mer så förr än idag. För bara tio år sedan (2010) var tv-tittandet något som fler ägnade sig åt dagligen än idag. Idag kollar vi ofta på nyheter och program via olika playtjänster på våra läsplattor och datorer. Att kolla på TV är i många hem utdaterat helt enkelt. TV lockar dock mycket folk när det är stora evenemang som Allsång på Skansen (SVT) och Idol (TV4) eftersom familjer då kan samlas i soffan framför teven. Att titta på teve är i många fall socialt och man kan glädjas åt saker som sker tillsammans.

De nyss nämnda kanalerna är de största, följt av (utan inbördes ordning) Kanal 5, TV3, C More, Viasat och så vidare.

Att kolla på teve är fortfarande populärt, om än mindre än förut.